ارقام آفتابگردان

تعرفه: 12079900

نام عمومی

نام علمی

کد UPOV

آفتابگردان

Helianthus annuus L.

HLNTS_ANN


 
 
 
 

نام رقم

نام به‌نژادگر(ان)

مالک رقم

سال معرفی

کد رقم

Hysun-36

Pacific Seeds

Pacific Seeds

----

1.2.2.1

سیرنا

----

ORDC

----

1.2.2.2

Record

----

SPII

1349

1.2.2.3

Zaria

کارشناسان SPII

SPII

1349

1.2.2.4

Armaviresky

----

SPII

1354

1.2.2.5

Progress

----

SPII

1354

1.2.2.6

Gabor

----

SPII

1364

1.2.2.7

آذرگل

یوسف عرشی و همکاران

SPII

1374

1.2.2.8

گلدیس

یوسف عرشی و همکاران

SPII

1374

1.2.2.9

گلشید

یوسف عرشی و همکاران

SPII

1374

1.2.2.10

Hysun-33

Pacific Seeds

Pacific Seeds

1379

1.2.2.11

Hysun-25

Pacific Seeds

Pacific Seeds

1380

1.2.2.12

Lacumka

Vniimk

Vniimk

1382

1.2.2.13

Master

Vniimk

Vniimk

1382

1.2.2.14

Alzan

Euralis Semences

Euralis Semences

1383

1.2.2.15

Alisson

Euralis Semences

Euralis Semences

1383

1.2.2.16

Blizar RM

Euralis Semences

Euralis Semences

1383

1.2.2.17

Euroflor

Euralis Semences

Euralis Semences

1383

1.2.2.18

Allstar

Euralis Semences

Euralis Semences

1383

1.2.2.19

فرخ

ابراهیم فرخی و همکاران

SPII

1388

1.2.2.20

Tarsan1018

Trakya Agriculture Institute

Biotek Tohumculuk  

1378

1.2.2.21

شمس

SPII

SPII

1395

1.2.2.22

08TR003

Biotek tohumculuk

Biotek tohumculuk

1397

1.2.2.23

NS Oskar

Instiute of Field and Vegetable cropa

Instiute of Field and Vegetable cropa

1397

1.2.2.24

NS Slatki

Instiute of Field and Vegetable cropa

Instiute of Field and Vegetable cropa

1397

1.2.2.25

زرین

SPII

SPII

1399

1.2.2.26

گلسا

SPII

SPII

1399

1.2.2.27

 NS Novak  Institute of Field and Vegetable Crops Institute of Field and Vegetable Crops 1399 1.2.2.28
 NS Fantazija  Institute of Field and Vegetable Crops Institute of Field and Vegetable Crops 1399 1.2.2.29
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/14
تعداد بازدید:
999
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal